Chytrá Nemovitost

Investiční pozemky - vše, co o tom stojí za to vědět

Jedním z nejbezpečnějších a zároveň potenciálně výnosných způsobů investování přebytečného kapitálu je nákup pozemků. Aby však taková investice přinesla očekávaný výnos nebo dokonce znásobení kapitálu, vyplatí se vědět, co při nákupu investičních pozemků očekávat.

Jaké jsou typy pozemků v souvislosti s investováním?

V českém právu neexistuje jasná definice „investičního pozemku“. Je to konvenční termín, a proto je jinak chápán. Za investiční pozemek je zvykem považovat plochu využitelnou pro takové stavební investice jako jsou průmyslové objekty, sklady, administrativní budovy, komerční objekty a podobně. Mluvíme-li však o „investicích do parcel“, lze tento pojem chápat v trochu širším smyslu.

Za investiční pozemky lze považovat různé druhy pozemků, které jsou klasifikovány na základě předpisů. Pokud plánujete konkrétní investici, samozřejmě byste měli hledat nemovitost z hlediska ní. Pokud jde o kapitálové investice, máte mnohem více možností. Za investiční areál lze považovat stavební, průmyslový nebo také rekreační pozemek. Ve skutečnosti se i zemědělská půda za určitých podmínek může ukázat jako vynikající kapitálová investice – pokud ji ovšem dokážete před prodejem transformovat.

Investiční oblast je totiž, zjednodušeně řečeno, oblastí, kde lze investovat. Můžete postavit budovu služeb, ale i bytový dům, výrobní či skladovou halu nebo třeba sportovní areál. Tuto investici můžete provést sami nebo připravíte pozemek na investici pro případného dalšího kupce pozemku. V závislosti na vašich investičních záměrech se při nákupu pozemků řídíte různými prostory.

Investujte do budoucnosti

Přihlaste se a získejte nové investiční příležitosti.

Co byste měli zvážit, než se rozhodnete koupit pozemek na investici?

Oblast, do které chcete investovat váš kapitál, má přinášet měřitelné výhody. Nemovitosti samy o sobě jako omezené zboží časem nabývají na hodnotě. Jedná se však o malý nárůst. Pokud chcete, aby zisk z nemovitosti byl významný, musíte do ní investovat kromě kapitálu i nějakou práci.

Může být užitečné znát investiční záměry města, kde hodláte pozemky koupit. Pokud například víte, kde se budou rozvíjet komunikace, technická infrastruktura nebo kde se mají stavět další investice jako jsou obchodní centra nebo sídliště, můžete předpokládat, že hodnota pozemků v okolí se minimálně několikanásobně zvýší. Pak se prakticky bez námahy za pár let dostanete k velkému zisku.

Pokud však takové znalosti nemáte, pak je třeba věnovat pozornost typu pozemků, jejich přístupu na veřejnou komunikaci a inženýrských sítí. O účelu pozemků v územních plánech byste se měli také informovat na příslušném obecním úřadě.

Skupiny a typy využití území

Rozdělení do skupin využití půdy zahrnuje:

  • zemědělská půda;
  • lesní, zalesněné a křovinaté pozemky;
  • zastavěné a urbanizované území;
  • země pod vodou;
  • různé oblasti.

Z těchto skupin se vyplatí investovat do zastavěných a urbanizovaných pozemků a za pár podmínek i do zemědělské půdy. Ostatní skupiny pozemků nejsou potenciální investiční pozemky.

Vyplatí se vědět, že obytné nebo jiné zastavěné plochy jsou ty, kde již stojí zástavba, respektive bydlení či služby, takže investiční parcely se zde hledají jen obtížně. Totéž platí pro průmyslové a rekreační oblasti. Proto jsou nejlepší oblasti s vysokým investičním potenciálem urbanizované nezastavěné oblasti.

K nalezení zajímavé nabídky na prodej investičního pozemku je potřeba velká trpělivost. Je vhodné sledovat naši nabídku na webových stránkách, kterou pravidelně doplňujeme o nové investiční příležitosti.

Jak koupit pozemek na investici?

Než se však rozhodnete konkrétní nabídku využít, musíte si ji dobře rozebrat. Nejprve si ověřte skupinu a druh využití pozemku, kterým je daný pozemek označen, případně území složené z více pozemků. V dalším kroku je nutné prověřit přístup na veřejnou komunikaci, zda je pozemek vybaven inženýrskými sítěmi, tedy zda má přístup na inženýrské sítě jako je voda a elektřina, případně plyn a telekomunikační infrastruktura a zda je možné ke sběru splašků a jiného odpadu. Bez inženýrských sítí a přístupu na komunikaci nebude možná realizace jakékoliv investice.

Kromě toho byste měli také zkontrolovat ustanovení místního územního plánu týkající se oblasti, kde se zájmový pozemek nachází. Tyto dokumenty definují účel jednotlivých oblastí a mezi těmi, které nás mohou zajímat, jsou oblasti označené jako:

  • zástavba bydlení vysoké intenzity – kde je možnost výstavby vícegeneračních bytových domů;
  • development služeb - kde lze vybudovat komerční objekty až do 2000 m2 prodejní plochy a další veřejně prospěšné stavby, jako jsou kino komplexy, zábavní centra, restaurace, hotely nebo kancelářské budovy a mnoho dalších;
  • výrobní oblasti – kde se očekávají průmyslové investice;
  • nízkointenzivní bydlení - lze zde stavět rodinné domy a to i ve formě řadových domů nebo dvojdomů;
  • sportovně rekreační areály - kde lze vybudovat bazény, tenisové kurty, sportovní haly nebo celou řadu dalších zařízení, jak pro zábavu, tak pro trénink.

Zvláštní kategorií jsou pozemky určené pro výstavbu komerčních objektů s prodejní plochou nad 2000 m² . Ty jsou však obvykle vytvářeny pro konkrétní investice a v případě prodeje dosahují velmi vysokých cen.

Nemovitosti online

Sledujte nejnovější nabídku pozemků k investování.

V jakých situacích si dát pozor při nákupu „výhodných“ pozemků?

Ne vždy parcela, která v nabídce vypadá dobře, taková ve skutečnosti je. Proto si ji před rozhodnutím o koupi vždy pečlivě prohlédněte. Je třeba si dát pozor na pozemky určené v územních plánech k zalesnění, plochy izolované a upravené zeleně, plochy zeleně a plochy určené k rozvoji komunikační infrastruktury obce - tedy komunikací.

Pokud v území není územní plán, je investování o něco riskantnější. Když jsou pro pozemek vytvořeny podmínky pro stavební a pozemkovou úpravu a jsou zcela v souladu s vašimi záměry, řešít situaci podobnou stávajícímu územnímu plánu. Pokud však tyto podmínky neexistují nebo se odchylují od vašich investičních plánů, měli byste být velmi ostražití, abyste o takovou investici nepřišli. Rádi vám s výběrem vhodného pozemku pomůžeme.